Treball sobre els partits polítics - Grau Mig i Superior branca Administratiu

treball sobre els partits politics
cliqueu per veure més imatges

En motiu de les passades eleccions al Parlament de Catalunya, el dia 25 de novembre de 2012 i en relació al Mòdul Professional Empresa i Administració i al Crèdit Administració Pública, els alumnes de la branca administrativa han realitzat un treball complert en relació al ventall de partits que es presentaven a les eleccions. Els partits estudiats i analitzats van ser: CIU, ERC, PSC, PP, IC-V, Ciutadans, la CUP i SI.

 

Cada alumne, en el cas de GS, o grup d’alumnes en el cas de GM (a GM va ser un treball cooperatiu), va escollir el partit que volia estudiar. El treball consistia a recopilar un seguit de dades com, per exemple, el nom i la biografia dels candidats, la història del partit, l’eslògan electoral, la pàgina web i el bloc del partit i el candidat, les enquestes electorals, els principals punt del seu programa...i, finalment, a elaborar l’apartat “Què he aprés fent aquest treball?”. Després es va exposar cada treball a classe perquè els alumnes en edat de votar tinguessin consciència del que feien i sabessin decidir amb criteri.

 

Val a dir que el treball va començar el primer dia de campanya i va engrescar molt els alumnes. Alguns, fins i tot, van anar a mítings i van entrevistar algun dels candidats o dels membres destacats de les llistes, activitats que mai s’havien plantejat fer abans. Van fer un gran esforç i un gran treball. La valoració unànime és que realitzar el treball ha estat difícil però que els ha servit per conèixer la vida política de Catalunya i per saber què signifiquen termes tan importants com “partit polític”, “governar” o “Parlament català”.

sanefa insti