SOL·LICITUD D'AJUDA O BECA PER ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

Ajuts directes per a alumnes (inclosos els que tenen TDAH) que necessiten suports determinats i atencions educatives específiques derivades d’una discapacitat o d’un trastorn greu de la conducta, durant tota l’escolarització o només durant un període.

Subsidis per a necessitats educatives especials derivades d’una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses.

Ajuts per a programes específics complementaris a l’educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

 

---> Enllaç directe 

sanefa insti