El Boc&Roll del Vil·la Romana

boc and roll

Utilitzar el paper d'alumini per embolicar els entrepans no és l'opció més econòmica i sostenible. Al Centre som Escola Verda i intentem disminuir-ne l'ús. Els alumnes ACADA a l'assignatura de Visual i Plàstica amb la Núria han creat aquests cartells per fer difusió del nou boc&roll de l'Institut. Els alumnes de 1r de Batxillerat en gestionen la venda. Canvieu el paper d'alumini pel boc&roll del Vil·la Romana!

sanefa insti