Activitat Gust per la lectura - Àngel Badalló i Jordi Sanchis

La història dels objectes que fem al taller.