Activitats Gust per la lectura - Carles Garrido

Sensibilització de la situació dels refugiats de guerra.