Els alumnes de 1r d’ESO van a la Vil·la Romana

 

Els alumnes de 1r d’ESO vam anar a la vil·la romana de Can Terrers els dies 5 i 8 de novembre. Allà ens vam dividir en dos grups, uns van anar a l’aqüeducte i els altres van anar a l’assentament romà.

 

Aquesta activitat està relacionada amb el projecte PROPI que tracta de coses molt diverses dins el mateix treball, i la vil·la romana de Can Terrers n’és una d’elles. Ens van fer una xerrada de les parts que es conserven de la vil·la i també ens van explicar el funcionament de l’aqüeducte, que el feien servir per transportar l’aigua fins a les termes.

 

Aquesta sortida ens va agradar molt perquè gràcies a les explicacions vam poder aprendre moltes coses que feien els romans: com es banyaven, com transportaven l’aigua, quins productes feien servir, quins aliments cultivaven etc...

 

Marta Trull i Raquel Rodríguez.