Representació de Teatre, Literatura Catalana 2n batxillerat

Com a cloenda al primer trimestre i en el marc de la matèria de literatura catalana de modalitat, tot el grup de segon de batxillerat ha participat en la representació memoritzada de l'obra Aigües encantades de Joan Puig i Ferreter. Aquesta peça teatral, un gran clàssic del teatre modernista, ha estat treballada prèviament a l'aula i és una de les lectures prescriptives que s'estudien al llarg del curs. 

 

Es pot destacar de manera clara la feina dels actors, que han triat lliurement la seva caracterització a partir d'unes pautes. Una alumna s'ha encarregat de la direcció i dos més de la filmació de l'assaig previ i del muntatge final. Núria Nonell ha editat els vídeos de les escenes i en aquest moment s'ocupa d'unir-los en un sol producte audiovisual.

 

El nivell de motivació ha estat molt alt i la feina, seriosa i creativa. Es percebia l'alegria i el gaudi en tot el procés que ha culminat en una representació reeixida.