Activitat sobre Coeducació: El Punt Lila

L'Institut Vil·la Romana organitzarà aquest curs 2019/20 una sèrie d'activitats i xerrades sobre Coeducació amb l'objectiu de potenciar la igualtat real d'oportunitats i sense discriminació per raó de gènere, amb independència del sexe de l'alumnat . Aquestes xerrades i activitats busquen reflexionar i donar eines contra  la discriminació per raó de gènere, per prevenir la violència masclista i LGTBIQfòbica, i els estereotips sesuals o identitaris.

 

El passat dimarts dia, 25 d'Octubre es va organitzar un Punt Lila a l'hora del pati. Aquesta activitat es va fer gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de La Garriga, a través de les seves tècniques Núria Branzuela i Tània Contreras. El Punt Lila, és una pràctica generalitzada en les festes dels municipis de la Comarca i ara es vol apropar a l'alumnat dels Instituts per prevenir l'assetjament sexual i la discriminació per raó de gènere i LGTBIQfòbica.

 

En aquesta ocasió es va situar  just a la sortida de l'Institut per oferir les activitats a l'alumnat de post-obligatòria. Les tècniques van valorar molt positivament la participació. Es té previst una segona sessió el 25 de Novembre, en aquest cas pels cursos de 1r a 4t' d'ESO.