Manifest en relació a la sentència del procés

EL CONSELL ESCOLAR, L'ASSEMBLEA DE PROFESSORAT I L'AFA DE L'INSTITUT VIL·LA ROMANA, MANIFESTEM:

El profund malestar i rebuig que ha provocat la sentència del Tribunal Suprem a una gran part de la comunitat educativa del nostre institut. Considerem que es tracta d’una sentència que dificulta encara més el complicat escenari polític que estem patint a Catalunya, impedint cada vegada més la possibilitat d’una solució política, dialogada i consensuada.

La realitat social i política del país és quina és i la nostra responsabilitat com a formadors de la futura ciutadania és empoderar les noves generacions, educar-les en l’esperit crític, en la defensa i exercici de valors democràtics com el respecte a la diversitat d’idees, en el diàleg com a mitjà per la resolució de conflictes, en el pacifisme com a forma de reivindicació de les pròpies idees.

Com a docents compromesos amb la realitat del país i amb l’aprenentatge del nostre alumnat, continuarem educant en els valors democràtics, en la cultura de la pau, en el respecte, l’exercici i la defensa de drets fonamentals com la llibertat d’expressió, de reunió i de llibertat ideològica.


DEMOCRÀCIA & LLIBERTAT

La Garriga, Octubre de 2019