Acompanyament Lingüístic

Per primera vegada, aquest final de curs, hem fet amb alumnes de 4t d’ESO un Projecte de Servei Comunitari centrat en l’Acolliment Lingüístic. Hem comptat amb la col·laboració, molt valuosa, de Marije Visser (holandesa) i Nadya Makoeva (russa). Totes dues viuen ben integrades a la Garriga, on desenvolupen activitats artístiques. Els alumnes els han formulat moltes preguntes, donat el gran interès del seu testimoni.

Cada any comptem a l’institut amb alumnes nouvinguts, que comencen assistint algunes hores a l’aula d’acollida i acaben parlant fluidament la llengua i dominant-ne les competències bàsiques. Dos exemples matriculats a 4t han aportat la seva experiència: Yael Gallego (colombià d’origen) i Paco Joosten (que va néixer a Holanda). Entre els nois i noies han fet un blog amb tots els materials recollits durant les jornades i s’ha fet una valoració molt positiva de les activitats.

Bruno Emde, Nadya Makoeva, Paco Joosten i Leyla Coello han dit en quatre llengües diferents (català, rus, holandès i anglès) una idea formulada pels alumnes i ben compartida: “La diversitat lingüística és riquesa. Perdre una llengua és perdre un tresor”