Glossary d'anglicismes

En els darrers anys ha augmentat considerablement el nombre d’anglicismes a la nostra llengua a causa, principalment, de la tecnologia i les xarxes socials. Ens hi hem acostumat i els hem normalitzat. Ara bé, existeixen alternatives en català per a paraules com cookie, fake o random, per citar-ne algunes? Amb aquesta activitat ho hem descobert, hem fet de lingüistes per crear un glossari a cada classe amb els termes més habituals.