Pla d'impuls de llengües estrangeres al CFGM de Gestió Administrativa

Durant el curs 2022-2023 i 2023-2024 l’Institut Vil·la Romana participa en el Pla d’Impuls de les llengües al CFGM de Gestió Administrativa. En què consisteix aquest projecte? L’alumnat té un/a auxiliar de conversa,  2 hores d’anglès extra a la setmana, fan un Mòdul Professional en anglès, es prepara a l’alumnat per a que es presentin a exàmens oficials i se li paguen les taxes. Per últim, es fa una estada a l'estranger d’una setmana per aprofundir l’idioma.

 

 

Finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.

C20.I03 Innovació i internacionalització de la formació professional

La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la formació professional té un pes assignat de 0 % de coeficient de clima i de 0 % de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de decisió d’execució del Consell, relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.