Taller de relacions socioafectives

Els dies 20 i 22 de setembre i impulsat des de la comissió de Coeducació, l'alumnat de 2n ESO va participar en un taller orientat a donar-los suport pel que fa a la iniciació en les relacions socioafectives d'una forma equitativa, segura, digna i sana.

Els objectius del taller són:

● Analitzar els tòpics referents a l'amor i la seva relació amb els estereotips de gènere i la violència masclista.

● Promoure models relacionals respectuosos a partir de conductes, actituds i compromisos de rebuig contra les violències de gènere.

● Adquirir habilitats comunicatives i de gestió emocional per a prevenir i aturar situacions d'abús en les relacions sexo-afectives.

● Treballar en equip amb el centre en la promoció de les relacions socioafectives sanes.

Ha estat un èxit!

Gràcies, doncs, a la comissió de Coeducació, als docents, alumnat i a les talleristes Laura Marbiol i Ainhoa Roca, de Fil a l'agulla, que l'han fet possible.