Jornades ERASMUS+ KA122

Els dies 5 i 6 d'octubre hem participat en les Jornades inicials de projectes de mobilitat de curta durada Erasmus KA122 a la Universitat de Castella-La Manxa, a Toledo, per iniciar el nostre projecte aprovat "Obrir-se al món" que realitzarem al llarg dels propers 18 mesos. Farem mobilitats amb alumnat i visites d'observació amb professorat. Europa ens espera!
#ErasmusPlus