Activitats Extraescolars curs 2018-2019

Primer trimestre

Anglès Oral

Dilluns de 16:00 a 17:30h.

Mecanografia + ofice

Dimecres de 16:30h a 17:30h.

Taller de ràdio

Divendres de 16h a 17h.

Enllaços a fotos