Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular de domini web és l’Institut Vil·la Romana, amb domicili a aquests efectes a la Garriga, carrer Santa Maria, s/n, codi postal 08530. Correu electrònic a8035234@xtec.cat lloc web www.vromana.cat 

 

2. USUARIS

L'accés i l’ús d'aquest portal de l’Institut Vil·la Romana atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest  accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides.

 

3. ÚS DEL PORTAL

www.vromana.cat proporciona l'accés a informacions, serveis, o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a l’Institut Vil·la Romana als quals l'USUARI podrà tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES

L’Institut Vil·la Romana compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent, i no recull al seu lloc web cap dada de caràcter personal de l'USUARI.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Institut Vil·la Romana, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo o textos. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l’Institut Vil·la Romana. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’Institut Vil·la Romana. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat al les pàgines de www.vromana.cat

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

L’Institut Vil·la Romana no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, la no disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 

7. MODIFICACIONS

L’Institut Vil·la Romana es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquest com la forma en què apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 

8. ENLLAÇOS

En el cas que a www.vromana.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, l’Institut Vil·la Romana no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’Institut Vil·la Romana n’assumirà la responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Tanmateix la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRET D'EXCLUSIÓ

L'Institut Vil·la Romana es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

 

10. GENERALITATS

L’Institut Vil·la Romana perseguirà l'incompliment de les presents condicions i també qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

L’Institut Vil·la Romana podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, que són degudament publicades tal com aquí apareixen. La vigència d'aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

La relació entre l’Institut Vil·la Romana i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granollers.