Entrevistes dels tutors amb els alumnes: divendres 10 de setembre de 2021

Tot seguit trobareu l'assignació de grup i l'hora d'entrevista amb el tutor/a de divendres 10. Cada alumne/a consta amb les inicials del nom i els cognoms.

 

Recordeu que els alumnes entren per diferents portes i fan un recorregut específic segons el nivell

 

 

sanefa insti