Projecte GEP: Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme

Engeguem el GEP!

 

En un context social, multicultural i complex com el que presenta la societat catalana actual, el coneixement i l’ús de diferents llengües esdevé del tot imprescindible. Per millorar la competència en llengües estrangeres del nostre alumnat, el centre va entrar a formar part del GEP- Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme- com a centre de primer any durant el curs 2016-17.

El nou model d’ensenyament plurilingüe està basat en l’ampliació del temps d’exposició dels alumnes a una llengua estrangera en matèries de caire no lingüístic.

 

 

VISITEU EL BLOC DEL PROJECTE GEP

 

VISITEU EL BLOC: ERASMUS+

Activitats

sanefa insti