Projecte ILEC: L'impuls de la lectura

 

 

Ens fa molta il·lusió informar-vos que aquest curs hem començat un nou Projecte d’Innovació, l’ILEC o Projecte d’Impuls de la Lectura. El seu objectiu és potenciar la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector, tenint present que la competència lectora és la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

 

Aquest mes de setembre ja ha començat la formació del professorat i aviat us demanarem la vostra col·laboració, a pares i a alumnes, perquè ens ajudeu a conèixer com és la vostra relació amb la lectura i quins són els vostres hàbits lectors.