Programacions interdisciplinàries: Llegir per aprendre

Nivell

    1r ESO

Àmbits curriculars

Anglès, Tecnologia, Socials

Docents

Carolina Sanarau, Mar Sánchez, Sira Melo


    1r ESO

Llengua catalana, Matemàtiques

Pepa Olmos, Francesca Bresolí


   2n ESO

Socials,  Llengua catalana

Marian Guerrero, Mariona Coma, Marc Jové, Aaron Soler


   3r ESO

Música,Socials, Literatura catalana

Glòria Sol, Jordi Canillas, Jèssica Verdú


   3r ESO

Anglès, Llengua castellana, Tecnologia

Àngel Badalló, Neus Hidalgo, Alba Mas, Montse Solé


   4t ESO

Llengua castellana, Física i Química

Carolina Cano-Caballero, M. Antonia Cabra, Empar Zapico


2n CFGM Administrativa

Tresoreria, RRHH, Informàtica

Carolina Reyes, Concepció Roca


2n Batxillerat

Filosofia, Història, Anglès

Isaac Bosch, Inés Ramos, Lurdes Balmes