Equip Directiu - Curs 2023-2024

CÀRREC

Directora

 

Cap d'Estudis

 

Secretària

 

Coordinadora Pedagògica

NOM

Txell Maymó

 

Marta Gost

 

Neus Hidalgo

 

Montse Solé