Presentació del Centre

TRETS D’IDENTITAT (PEC)

 

A l’Institut Vil·la Romana mantenim una trajectòria pedagògica d’adequació a les necessitats educatives de l’alumnat creant i innovant experiències que s’han mostrat útils i vàlides, tot creant un clima i una manera de fer que ens caracteritza i defineix. La relació personal i l’acompanyament de l’alumnat i les seves famílies s’ha constituït en l’eix vertebrador dels processos d’aprenentatge tot oferint qualitat i equitat a la seva formació integral. Aquesta manera de fer, juntament amb tots el projectes que s’han anat consolidant en els darrers anys configuren el PEC.

 

“ L’Institut Vil·la Romana es regeix pel pluralisme ideològic, en un marc de convivència, respecte i tolerància, desterrant les actituds fanàtiques d’intolerància i d’intransigència. El nostre centre formarà els alumnes a partir dels valors inherents a una societat plural, democràtica i lliure. Per això, vetllarem perquè en els diferents nivells i en el desenvolupament del procés educatiu s’acompleixin aquest objectius materialitzats en actituds i normes de comportament”.

VALORS/PRINCIPIS:

 

 

 

 • Respecte, compromís amb les persones
 • Diàleg, relacions interpersonals
 • Creativitat com a eina d’aprenentatge i de creixement personal
 • Coneixement, esperit crític, innovació i excel·lència
 • Esforç i treball per aprendre a aprendre
 • Sensibilitat tant amb l’entorn més proper com amb el més global

 

 

 

MISSIÓ:

 

Som un centre públic d’educació secundària que té com a missió formar persones que esdevinguin bons ciutadans en la societat del segle XXI i vetllar pel màxim desenvolupament de les seves potencialitats de manera que els aporti èxit i excel·lència en la seva vida personal, acadèmica i laboral futura.

 Per això promovem: 

 

 • L’acció tutorial sistemàtica, intensa i personalitzada
 • L’esforç personal i el rigor
 • La curiositat intel·lectual com a motor per aprendre i gaudir aprenent
 • La creativitat, amb la finalitat de desenvolupar totes les potencialitats de cada persona.
 • La participació de tota la comunitat educativa  respecte i el coneixement de l’entorn, la societat i la nostra cultura

 

VISIÓ:

 

 • Volem ser un centre de reconegut prestigi, modern, innovador i d’alta qualitat
 • Volem la satisfacció personal de totes les persones que hi treballen, així com la satisfacció de l’alumnat i les seves famílies per formar part d’aquesta comunitat educativa.
 • Volem canals molt àgils de comunicació i d’interrelació entre tots els membres de la comunitat educativa que afavoreixin la participació activa.
 • Volem uns alumnes amb un excel·lent competència comunicativa trilingüe: català, castellà i anglès, que sigui capdavanter en l’ús habitual de les TAC i que en finalitzar l’ESO un elevat percentatge cursi estudis postobligatoris.
 • Volem  ser un centre on els alumnes es formin d’acord amb els seus interessos i d’acord amb les necessitats i requeriments socials.
 • Volem ser un centre amb un clima de treball motivador i rigorós i amb bona convivència.